Aktuelle kurser fra CISU

CISUs kurser, møder og workshops er åbne for alle, som er aktive i CISUs medlemsorganisationer. Klik på kurserne i oversigten og læs mere.

Tilmelding kan kun ske via den elektroniske formular. Klik dig frem til den via de enkelte kurser.

Fyraftensmøder koster 50 kr., og længerevarende kurser koster mellem 200 kr. og 500 kr. Prisen inkluderer undervisning og forplejning.

Husk at melde afbud: Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig om at give os besked så hurtig som muligt på cisu@cisu.dk eller på 8612 0342. Mange kurser er overtegnede, og din plads kan bruges af en person på ventelisten.

For alle kurser gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før kursets start. Ved afmelding senere end en uge før kursets start, refunderes kursusgebyret ikke. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Ved særlige kurser kan afmeldingsfristen være længere. I disse tilfælde er det teksten i kursusbeskrivelsen, der gælder.


Aktuelle temaer

DERF status og dialogmøde
1. februar 2018
kl. 15.30-18.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Arbejdstagerrettigheder og international udvikling
7. februar 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Yo-Mo konstituerende møde
Ungenetværk
21. februar 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Hvordan lever vi op til EU's persondataforordning?
21. marts 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
22. marts 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Gør hjælpearbejde til langsigtet udvikling
Få inspiration til, hvordan civilsamfundsopbygning kan blive del af jeres projekt/partnersamarbejde
9. april 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
11. april 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Generalforsamling i CISU
Dialog og beslutninger om CISUs fremtid
21. april 2018
kl. 10.00-18.00
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Faglige emner

Participatory Forest Management
- experiences and approaches
1. februar 2018
kl. 10.00-17.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Introducerende kurser

Introduktion til CISU for nye medlemmer
Hvad har I behov for, og hvad kan vi tilbyde?
10. januar 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
20. august 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
22. august 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Introduktion til Logical Framework Approach
En introduktion til nøglebegreber i projektplanlægningsmetoden LFA
21. februar 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Intro til monitorering, evaluering og læring
- koncepter, indikatorer og participatoriske metoder til indsamling af dokumentation
15. marts 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Introduktion til fundraising
- få overblik over jeres muligheder for at søge støtte hos privatpersoner, fonde og virksomheder
19. marts 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
21. marts 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Vores indsatser - hvordan ser vi forandringen?
Lær om M&E metoder, som gør jer i stand til at vurdere omfanget af jeres indsatsers resultater
23. april 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
7. maj 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Anvendelse af Theory of Change (ToC) i praksis
14. maj 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
15. maj 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C

Kommunikation og oplysning

Infomøde om oplysningspuljen
1. marts 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Skab engagerende kommunikation om Verdensmålene
Lancering af FRAME, VOICE, REPORT puljen
5. marts 2018
kl. 14.00-19.30
(Afholdt)
MS Global Platform, Møderiet, Fælledvej 12, 2200 København N
7. marts 2018
kl. 14.00-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
Styrk din synlighed - på Folkemøde og andre steder
30. maj 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
31. maj 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Organisationsudvikling

Antikorruption
- forebyggelse både internt i sin organisation og i samarbejdet med partnere
13. august 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
15. august 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Projektudvikling

Pengene er bevilget
Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres bevilling?
6. marts 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
8. marts 2018
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Regnskab og finansielt tilsyn af bevillinger
10. april 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
12. april 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Risikoanalyse
14. maj 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
17. maj 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Weekendkursus i Økonomistyring
Værktøj og metode for økonomistyring af projekter i danske organisationer med partnere i andre lande
9. juni 2018 til 10. juni 2018
kl. 10.00-16.00 begge dage
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K