Aktuelle kurser fra CISU

CISUs kurser, møder og workshops er åbne for alle, som er aktive i CISUs medlemsorganisationer. Klik på kurserne i oversigten og læs mere.

Tilmelding kan kun ske via den elektroniske formular. Klik dig frem til den via de enkelte kurser.

Fyraftensmøder koster 50 kr., og længerevarende kurser koster mellem 200 kr. og 500 kr. Prisen inkluderer undervisning og forplejning.

Husk at melde afbud: Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig om at give os besked så hurtig som muligt på cisu@cisu.dk eller på 8612 0342. Mange kurser er overtegnede, og din plads kan bruges af en person på ventelisten.

For alle kurser gælder det, at afmelding skal ske senest en uge før kursets start. Ved afmelding senere end en uge før kursets start, refunderes kursusgebyret ikke. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Ved særlige kurser kan afmeldingsfristen være længere. I disse tilfælde er det teksten i kursusbeskrivelsen, der gælder.


Aktuelle temaer

Infomøde om puljereform og nye retningslinjer
25. januar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
26. januar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Verdensmål og menneskerettigheder styrker hinanden
- kom og hør hvordan!
6. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
8. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Behovsbaseret workshop
Erfaringsudveksling for nuværende/potentielle programorganisationer i CISU-regi
15. marts 2017
kl. 9.00-13.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Generalforsamling i CISU
Dialog og beslutninger om CISUs fremtid
29. april 2017
kl. 10.30-17.30
(Afholdt)
Odense
Dialogmøde med Matilde Kimer
Potentialer for civilsamfundet i naboskabsregionen - med særligt fokus på Ukraine og Georgien
23. maj 2017
kl. 16.00-19.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Faglige emner

Dialogmøde om Programstøtten i Civilsamfundspuljen
Bliv klædt på til at bidrage til høringsproces om nye Programretningslinjer
12. juni 2017
kl. 15.00-17.00
(Afholdt)
København

Introducerende kurser

Introduktion til Medborgervinduet
Kan min organisation få gavn af Medborgerskabsvinduet?
31. januar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
2. februar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Intro til online ansøgning
Lær at bruge CISUs online ansøgningsmodul
8. februar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
9. februar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Introduktion til Logical Framework Approach
En introduktion til nøglebegreber i projektplanlægningsmetoden LFA
20. februar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
22. februar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Introduktion til Monitorering og Evaluering
- med fokus på indikatorer og brug af participatoriske metoder til at indsamle dokumentation
20. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
22. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Infomøde om DERF
- Kan min organisation få gavn af Danish Emergency Relief Fund (DERF)?
28. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
30. marts 2017
kl. 16.45-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Introduktion til CISU
Hvordan kan min forening bedst få gavn af medlemsskabet af CISU?
23. august 2017
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
24. august 2017
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Kommunikation og oplysning

Info om oplysningspuljen
27. februar 2017
kl. 16.30-18.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
2. marts 2017
kl. 16.30-18.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Organisationsudvikling

Fundraisingseminar
Fokus på private fonde og indsamling
4. marts 2017
kl. 11.00-16.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K

Projektudvikling

Pengene er bevilget
Hvilke krav stilles der til forvaltningen af jeres bevilling?
25. januar 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Weekendkursus i Økonomistyring
Værktøj og metode for økonomistyring af projekter i danske organisationer med partnere i andre lande
25. februar 2017 til 26. februar 2017
kl. 10.00-17.00 - 9.00-16.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Forebyggelse af korruption og svindel
9. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Regnskabsaflæggelse
Hvilke krav stilles der til regnskabsaflæggelse i forbindelse med en projektbevilling?
23. marts 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Logical Framework Approach - del 1
Om planlægning, styring og evaluering af projekter ved hjælp af LFA
25. marts 2017 til 26. marts 2017
kl. 10.00-18.00 - 9.00-15.00
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Finansielt tilsyn
Værktøjer til Finansielt Tilsyn
4. april 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C
6. april 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Logical Framework Approach - del 2
Særligt om indikatorer
20. april 2017
kl. 16.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K
Erfaringsudveksling CSP
Erfaringsudveksling om igangværende projekter
15. juni 2017
kl. 15.30-19.30
(Afholdt)
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K