Civilsamfundsopbygning i Mellemøsten/Nordafrika

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 1556

Målgruppe
CISU inviterer medlemsorganisationer og andre interesserede i MENA-regionen til et netværksmøde i København omkring civilsamfundsopbygning i Mellemøsten gennem partnerskaber.
Kom og hør spændende oplæg og beretninger fra MENA-regionen og få hands-on inspiration til, hvordan jeres organisation kan opstarte et projekt i regionen, eller måske hvordan I kan styrke jeres eksisterende engagement.

Formål
Vi hører tit om MENA-regionen i medierne i forbindelse med voldelige konflikter, geopolitiske magtspil og undertrykkende regimer. Men MENA er også meget mere end det. Flere lande i regionen er politisk stabile og med en langvarig tradition og kultur for organisering, lokalt engagement og bred samfundsinteresse. Befolkningen i flere af landene består af en stor og hastigt voksende ungdomsbefolkning, der interesserer sig for demokrati og udvikling, men som også er fanget i en ond spiral af høj arbejdsløshed og mangel på økonomiske muligheder og basale frihedsrettigheder.

Indhold
I CISU tror vi på, at et frit og demokratisk samfund som minimum kræver et stærkt civilsamfund med viden, evner og ressourcer til at kræve og indgå i forandringsprocesser. Vi mener også, at dette bedst fremmes med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem danske og lokale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre aktører. Det er derfor afgørende for MENA regionens fremtid, at civilsamfundet styrkes og hjælpes til at kunne løfte denne opgave, f.eks. igennem aktive partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer.
Deltagerne vil få rig mulighed for at udveksle erfaringer og få en god forståelse af konteksten og de problematikker, man typisk støder på.

Program
15.15 - 15.30: Ankomst og registrering
15.30 - 16.30: Oplæg og beretninger fra MENA regionen. Steen Nørskov, Journalist på DR, og er bl.a. vært på Deadline og tidligere på Arabiske Stemmer
16.30 - 16.45: Styrkelse af civilsamfundet i MENA - en vigtig opgave! Anders Tang Friborg, Chef for Udenrigsministeriets MENA kontor
16.45 - 17.45: Korte oplæg fra danske organisationer i MENA regionen
1) Engagering af unge i Palæstina
Lone Bildsoe-Lassen, tidl. direktør i Det Danske Hus i Palæstina
2) Økonomisk vækst og jobskabelse i Nordafrika
Ulandssekretariatet
3) Styrkelse af kvinders rettigheder
KVINFO
4) Kampen for rettigheder og good governance
Danmission
17.45 - 18.15: Pause med let forfriskning/sandwich
18.15 - 19.00: Rundbordssnak med de 4 organisationsrepræsentanter
18.45 - 19.00: Støttemuligheder hos CISU / Tak for i dag

Mødeansvarlig
Rådgiver Souad Bourrid

Dato Adresse Pris Status
7. October 2019
kl. 15.30-19.30
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København 0.00 DKK Kurset er afholdt.