Planlægning af civilsamfundsindsatser, del 2

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 1570

Målgruppe
Læringsforløbet henvender sig til medlemsorganisationers ansatte og frivillige, som arbejder med projektdesign eller står overfor at skulle udvikle et projekt.
Workshoppen er ikke åbent for tilmelding, da der er tale om et forløb der startede i november 2019 og deltagende organisationer allerede er tilmeldt.

Formål
Formålet med dag to er at få viden om og praktisk erfaring med forskellige metoder og at kunne skelne og kombinere metoderne. Desuden vil deltagerne begynde på design af egne projekter.

Indhold
Forud for denne workshop har deltagerne lært redskaber til analysefasen (del 1), og anvendt dem i sin egen organisation (ifølge handlingsplan, udarbejdet på del 1)

Denne workshop vil tage deltagerne videre til projektidentifikation og design.
Hertil vi de tre tilgange Logical Framework Application, Theory of Change, og Outcome Mapping blive gennemgået og afprøvet.

Kursusansvarlig
Rådgivere Christoph Lodemann / chl@cisu.dk, Mette Kjærtinge og Maria Graversen

Dato Adresse Pris Status
18. January 2020
kl. 10.00-17.00
København 0.00 DKK Sæt på venteliste