Planlægning af civilsamfundsindsatser, del 3

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 1571

Målgruppe
Læringsforløbet henvender sig til medlemsorganisationers ansatte og frivillige, som arbejder med projektdesign eller står overfor at skulle udvikle et projekt.
Workshoppen er ikke åbent for tilmelding , da der er tale om et forløb, der startede i november 2019, og deltagende organisationer allerede er tilmeldt.

Formål
Til del 3 vil deltagere have et udkast til et projektdesign. Formålet med fyraftensmødet er at få sparring fra andre organisationer til sit projekt.

Indhold
Forud for denne workshop har deltagerne lært redskaber til analysefasen (del 1), fordybet sig i metoder til projektdesign (del 2) og anvendt det lærte i sin egen organisation (design og beskrivelse af et nyt projekt).
På denne tredje dag vil deltagerne præsentere deres projekter, og hvordan de har anvendt de forskellige metoder til det. Der vil også blive opsummeret på de forskellige metoder, baseret på erfaringerne fra deltagernes anvendelse.

Kursusansvarlig
Rådgivere Christoph Lodemann / chl@cisu.dk, Mette Kjærtinge og Maria Graversen

Dato Adresse Pris Status
20. February 2020
kl. 16.30-19.30
København 0.00 DKK Sæt på venteliste