Forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter

Aktuelle temaer | Kursusnr. 1572

Målgruppe
For alle medlemsorganisationer, der har interesse i at høre mere om erfaringer og muligheder for samarbejdet mellem forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter.

Formål
At afsøge og diskutere muligheder for hvordan samarbejde mellem forskning og civilsamfund kan udbygges, og hvad det potentielt kan betyde for udviklingssamarbejde også fremadrettet.

Indhold
Vi ser i civilsamfundspuljen et voksende samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og forskningsinstitutioner. På dette seminar kaster vi lys på samarbejdet mellem forskning og civilsamfund i udviklingsprojekter. Kan det bibringe ny viden, nye metoder og samarbejdsformer, og nyt indblik på ellers velkendte tematikker?

Vi introducerer konkrete erfaringer opnået i samarbejde mellem forskning og civilsamfund, og bruger dette som afsæt til at diskutere, hvilke perspektiver det giver for forskning og civilsamfund fremadrettet at samarbejde i udviklingsprojekter.

Seminaret bliver en blanding af ekspertoplæg, medlemsoplæg og gruppe/plenum diskussioner

Kursusansvarlig
Rådgiver Jacob Thorsen / jt@cisu.dk

OBS! Der lukkes for tilmelding ca. 48 timer før - kontakt evt. cisu @cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
11. March 2020
kl. 15.00-19.00
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus