Civilsamfundspuljen og klimaindsatser - SDG 13

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 189

Målgruppe
Alle CISUs medlemsorganisationer, der interesserer sig for og arbejder med klimaindsatser.

Formål
At deltagere får konkrete værktøjer og inspiration til at lave klimaindsatser, og hvordan civilsamfundspuljen kan bruges til at understøtte disse indsatser.

Indhold
Del 1: Erfaringer fra tidligere indsatser, under puljen for klima & miljø (PKM) præsenteres med baggrund i et ekstern review af puljen.
Del 2: Inspiration til redskaber til hvordan man konkret kan arbejde med klima i lokalsamfund og koble dette til lobby og fortalervirksomhed.
Del 3: Kort om muligheder for at søge civilsamfundspuljen til klimaindsatser.

Kursusansvarlige
Forvalter Iben Westergaard Rasmussen og rådgiver Lotte Asp Mikkelsen

Baggrundsmateriale
Læs evt. Review af CISUs Pulje for Klima & Miljø:

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for at forhøre jer om tilmelding

Dato Adresse Pris Status
19. september 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.