Introduktion til Logical Framework Approach

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 206

Målgruppe
Kurset henvender sig til medlemsorganisationers ansatte og frivillige, som ikke har erfaring med at arbejde med Logical Framework Approach (LFA).

Formål
At deltagerne opnår et overblik over metoden og de mest anvendte begreber i LFA. Efter kurset vil deltagere være bekendt med de begreber og metoder, som indgår i LFA metoden, som basisviden til at udvikle et projekt. Kurset kan overbygges med LFA weekendkurset i oktober.

Indhold
LFA er et konkret redskab til planlægning af et udviklingsprojekt og kan give svar på spørgsmål som:
- Hvordan er den lokale kontekst ifht. det problem, vi ønsker at løse med vores projekt? Hvordan kan man lave en grundig analyse af området?
- Hvordan løser vi bedst de problemer, der er i området?
- Hvilke målsætninger og strategi skal vi vælge?
- Hvilke resultater håber vi at opnå? og hvilke aktiviteter kan vi bruge til at nå disse?
- Hvem er målgruppen - hvem er det realistisk at nå ud til?

Det kan være en stor fordel for nye organisationer at orientere sig i denne metode. Dels fordi den er vidt udbredt i udviklingslandene, og dels fordi mange ansøgningsskemaer - inklusiv Civilsamfundspuljens - er bygget op om centrale begreber hentet fra LFA.

Kurset indeholder en blanding af oplæg fra CISUs konsulenter og korte øvelser i mindre grupper baseret på en case, som vi sender ud inden kurset.

Kursusansvarlige
Rådgivere Jacob Thorsen og Souad Bourrid

Baggrundsmateriale
Læs mere om LFA og hent vores ’Guide til formulering af civilsamfunds-projekter’


OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
10. september 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.