Antikorruption

Organisationsudvikling | Kursusnr. 272

Målgruppe
Kurset er relevant for alle i organisationen, som er involveret i økonomi- og projektstyring, medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer.
Kurset tager udgangspunkt i CISUs retningslinjer, Udenrigsministeriets Anti-korruptionsregler, samt internationale anti-korruptionsværktøjer m.v.

Formål
Formålet er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af korruption internt i organisationen samt i samarbejdet med partnere.

Indhold
I vil blive præsenteret for eksempler fra CISUs puljer på uregelmæssigheder, korruptionssager og svindel.
Diverse analyser af korruption i forskellige lande vil blive fremlagt og diskuteret.
Vi vil bl.a. gennemgå værktøjer, politikker og procedurer og dermed give input til arbejdet med anti-korruption, uregelmæssigheder og mistanker.

Kursusansvarlige
Controller Bolette Kornum og forvalter Solveig Nielsen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Baggrundsmateriale
Materialet vil blive udleveret på kursusdagene, og fremsendt til deltagerne efter kurset.

Dato Adresse Pris Status
15. august 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.