Introduktion til CISU for nye medlemmer

Introducerende kurser | Kursusnr. 304

Målgruppe
Dette fyraftensmøde er for nye medlemmer af CISU - eller for foreninger, der overvejer at blive medlem.

Formål
Efter kurset vil du have fået et overblik over CISUs kurser, rådgivningstilbud såvel som puljer. Du vil også være blevet introduceret til de vigtigste principper og begreber i puljerne.
Desuden vil du blive introduceret til, hvordan jeres forening som medlem af CISU bedst kan få indflydelse på CISUs arbejde.

Indhold
Kurset vil gennem oplæg og korte plenum diskussioner introducere til mulighederne i CISU.
Vi vil også løbende arbejde i summegrupper ift, hvordan din forening konkret kan bruge CISUs tilbud. Den løbende opsamling vil kunne bruges til - efter kurset - at dele med andre i jeres forening.

Konkret vil vi gennemgå:
- CISU som medlemsorganisation
- hvilke typer kurser udbydes der, og hvordan kan I bedst gøre brug af dem
- hvordan fungerer rådgivning - og hvad kan man egentlig få rådgivning til?
- hvordan kan vi bruge CISU til at styrke vores netværk
- introduktion til vores puljer, primært Civilsamfundspuljen og Oplysningspuljen, samt til hvilken type partnerskaber, projekter og aktiviteter, der typisk kan støttes.

På den baggrund hjælpes deltagerne videre ift., hvordan de aktivt kan bruge CISU fremover. For nogle foreninger vil det være faglig læring og organisationsudvikling, som er i centrum. Andre vil måske i gang med at søge midler i Civilsamfundspuljen, mens atter andre måske har mest brug for erfaringsudveksling, netværk o.lign.

Kursusansvarlig
Rådgiver Christoph Lodemann

Baggrundsmateriale
Læs mere om:
- CISU generelt her...
- Mulighed for rådgivning her...
- Civilsamfundspuljen her…

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
20. august 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 0,00 DKK Tilmeld kursus
22. august 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Tilmeld kursus