Risikoanalyser og risikostyring

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 335

Målgruppe
Hvis du arbejder med partnerskaber og indsatser i enten skrøbelige situationer eller i humanitære situationer, så er dette kursusforløb noget for dig. Kurset er åbent for ikke-medlemmer.

Formål
Deltagere vil i relation til egne indsatser få:
• et øget kendskab til risiko analyse og styring
• større forståelse for sammenhæng mellem risici analyse og projektplanlægning, implementering, monitorering og evaluering
• praktiske redskaber til identificering, analyse og styring af risici

Indhold
Dette kursus har til formål at afsøge, hvordan risikoanalyse og styring kan bruges til at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til gennemførelsen af en indsats, og til at udvikle strategier for at overkomme og reducere disse risici.

Kurset planlægges som et forløb med fokus på at styrke risikoanalyse og styring i konkrete indsatser. Kurset vil derfor bestå af fyraftensmødet og derefter opfølgende proces med fokuseret sparring til individuelle organisationer i deres brug af læring fra kurset i konkrete indsatser.

Kursusansvarlige
Rådgiver Signe Allimadi og Controller Bolette Kornum

Baggrundsmateriale
Deltagere vil få tilsendt mere information om kursusforløb, -materiale og -forberedelse.

- OBS! Online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
24. June 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Kurset er afholdt.