Risikoanalyse

Projektudvikling | Kursusnr. 335

Målgruppe
Fyraftensmødet henvender sig til frivillige, ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra organisationer, der har eller planlægger at søge CISUs forskellige puljer, til civilsamfunds- og nødhjælpsprojekter.

Formål
At give deltagerne:
- Introduktion og aspekter af risikoanalyse
- Forståelse for sammenhæng mellem riskoanalyse og ansøgningsproces, budgettering, projektplanlægning, monitorering og evaluering.
- Praktiske redskaber til identificering og analyse af risici.

Indhold
Mødet har til formål at afsøge, hvordan risikoanalysen kan bruges, at vurdere hvilke risici der er de alvorligste i forhold til implementering af projekter samt at finde strategier for at reducere disse risici.

Kursusansvarlige
Controller Bolette Kornum og rådgiver Signe Allimadi

- OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
17. maj 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.