Pengene er bevilget

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 345

Målgruppe
Kurset er for frivillige og ansatte i organisationer, der har fået bevilliget penge til en aktivitet eller et projekt under Civilsamfundspuljen. Kurset henvender sig til dem, som gerne vid vide mere om, hvilke krav CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

Formål
Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.

Indhold
Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Vi kommer omkring følgende emner:
- hvad skal der stå i en kontrakt?
- hvad er hhv. Bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?
- kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision - både hos partner og i Danmark
- kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering.

Kursusansvarlige
Forvaltningskonsulenter Iben W. Rasmussen og Janne L. Facius

Baggrundsmateriale
www.cisu.dk/csp

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
6. november 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Tilmeld kursus
8. november 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Tilmeld kursus