Logical Framework Approach - del 1 (weekend)

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 350

Målgruppe
Nye ansatte eller frivillige i medlemsorganisationer, der står overfor at skulle udvikle et projekt, eller som skal arbejde med et projekt, andre har formuleret ved hjælp af LFA metoden.

BEMÆRK: DETTE KURSUS BESTÅR AF EN DEL 1 OG EN DEL 2. HUSK OGSÅ AT TILMELDE DIG SEPARAT TIL 2. DEL DEN 7. FEBRUAR

Formål
Efter kurset har deltagerne kendskab til og har afprøvet de forskellige trin i at formulere et projekt efter LFA metoden og vil være i stand til at indgå i sådan en proces med deres partner.

Indhold
Logical Framework Approach er den mest udbredte metode til at formulere et udviklingsprojekt, og også den metode CISUs ansøgningsskemaer er bygget op omkring.

Dette er et kursus bestående af en weekend (del 1), samt et efterfølgende fyraftensmøde (del 2). Man skal melde sig separat til fyraftensmødet den 7. februar (del 2 koster ikke ekstra).

I løbet af kurset vil vi grundigt gennemgå og afprøve metoden Logical Framework Approach. Med udgangspunkt i en gennemgående case, veksler formen mellem oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejder, hvor vi sammen arbejder os gennem de forskellige analyse- og formuleringsfaser i udformningen af et udviklingsprojekt. Deltagerne får herigennem mulighed for at afprøve metoden og undersøge dens styrker og svagheder.

Kurset er også en god mulighed for at mødes og erfaringsudveksle de deltagende organisationer imellem.

Kursusansvarlige
Rådgivere Christoph Lodemann og Jacob Thorsen

Baggrundsmateriale
Guide til formulering af civilsamfundsprojekter

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
19. januar 2019 til 20. januar 2019
kl. 10-17; 9-16
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 500,00 DKK Kurset er afholdt.