Organisationsudvikling - del 1

Organisationsudvikling | Kursusnr. 356

Målgruppe
Ansatte, bestyrelse og frivillige/aktive i medlemsorganisationer der har en vis erfaring med det organisatoriske perspektiv og lyst til at arbejde målrettet med organisationsudvikling fremover. Det er en fordel, hvis man kan deltage to eller flere fra samme organisation, og i det tilfælde at kurset bliver overtegnet vil deltagere fra samme organisation få prioritet.

Der forudsættes, at man kan deltage i såvel modul 1 (lørdagsseminar) og 2 (fyraftensmøde 24/1-2018).

Formål
Kurset giver deltagerne en forståelse for organisationsudvikling i en civilsamfundsorganisation, samt introducerer og afprøver nogle af de redskaber, der kan indgå i organisationsudviklingsprocesser i egen og/eller partnerorganisationer.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at indgå i og arbejde med organisationsudviklingsprocesser i egen organisation, samt diskutere og inspirere partner til at lave forløb, der kan udvikle organisationen. Deltagerne får desuden input til, hvilken retning organisationsudvikling i egen organisation kan tage ud fra de karakteristika, der er i organisationen, og på det opfølgende fyraftensmøde vil man få feedback på de initiativer, man har iværksat eller afprøvet i sin egen organisation.

Indhold
Kurset er bygget op om to moduler:

Modul 1 (lørdagsseminar) introducerer metoder og arbejder med deltagernes egen handlingsplan
Modul 2 (fyraftensmøde) giver deltagerne mulighed for at få feedback på de initiativer, de har taget i egen organisation og få sparring til den videre proces

Kurset er bygget op omkring CISUs guide til organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer. Med udgangspunkt i guiden gennemgår vi de forskellige overvejelser, som man bør gøre sig i forbindelse med organisationsudviklingsforløb og afprøver nogle af de forskellige redskaber, som præsenteres i guiden.

Det praktiske udgangspunkt er de organisationer, som er repræsenteret på kurset, hvilket giver god mulighed for at bringe egne erfaringer, viden og organisation i spil.

Vi kommer blandt andet til at diskutere og arbejde med:
- motivationsfaktorer i forhold til organisationsudvikling
- tre-cirkel-modellen (til forståelse af civilsamfundsorganisationer)
- organisationers livscyklus
- Octagon (analyseredskab)
- Ansvarlighedsmodellen (analyseredskab)
- refleksions- og implementeringsplaner

Kurset tager udgangspunkt i et struktureret og idealistisk organisationsudviklingsforløb, men inspirationen fra kurset kan bruges i mange sammenhænge. Blandt andet til at kvalificere kortere, mere ad-hoc prægede forløb.

Kursusansvarlig
Rådgiver Nina Lauritzen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
25. november 2017 til 26. november 2017
kl. 10.00-16.00
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 200,00 DKK Tilmeld kursus