Status og dialog

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 359

Målgruppe
Alle medlemsforeninger af CISU samt bevillingshavere i - og potentielle ansøgere til - CISUs puljer

Formål
Deltagerne vil ved slutning af mødet have været i dialog om, og udtrykt deres behov, i forhold til CISUs puljer, kapacitetsydelser og kommunikation. I år med særligt fokus på, at CISU som del af implementeringen af den nye strategi for 2018-21 vil revidere/justere både retningslinjer for puljerne og udvikle kapacitetsydelserne til medlemmer.

Indhold
Mødet består af fire dele.

1. I første del introducerer vi kort udviklingen i den politiske kontekst og andre tendenser der omgiver CISU og organisationerne for tiden, samt CISUs finansielle og forvaltningsmæssige rammer og nogle nøgletal fra CISUs virke.
2. Spørgetid. Der vil være mulighed for at reflektere ved bordene og stille spørgsmål til oplægget og til CISU generelt.
3. Herefter vil der i tematiske grupper være dialog om organisationernes erfaringer og ønsker til, hvordan CISU kan udvikle sine forskellige puljer og ydelser.
4. Det vil vi samle op på til sidst, så vi får en masse bud fra deltagerne på, hvordan CISU kan udvikle sine indsatser, og ydelser. Vi kan måske få ideer til helt nye tilgange og metoder. Og hvordan vi får det hele til at hænge godt sammen i de forskellige indsatser i puljer, kurser, møder, rådgivning, kommunikations- og netværksarbejde.

Kursusansvarlige
Sekretariatsleder Erik Vithner og Faglig leder Jeef Bech

Rejserefusion
CISU refunder det beløb, der ligger ud over 100 kroner pr. person (maks. 2 pr. forening). Refusion for kørsel i bil skal aftales med sekretariatet forinden og omfatte mindst 3 personer. Send dine originale rejsebilag med angivelse kontonummer efter mødet.

Baggrundsmateriale
CISUs nye strategi kan downloades her

- OBS! Online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt da cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
13. november 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 0,00 DKK Tilmeld kursus
14. november 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Tilmeld kursus