Weekendkursus i Økonomistyring

Projektudvikling | Kursusnr. 396

Målgruppe
Alle fra projektfrivillige til programfolk, der ønsker redskaber til at styrke deres egen organisations samt partnerorganisationers økonomistyring. Kurset er særligt relevant for ikke-økonomer, men også økonomer uden erfaring med projekt-økonomi.

Formål
At deltagerne får overblik over de vigtigste processer i økonomistyring og samspillet imellem dem, samt praktisk indsigt via øvelser og gruppearbejde.

Indhold
Weekendkurset vil dække følgende emner, i teori og praksis:
- Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi
- Projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer
- Samfinansiering og dækning af generelle/administrative udgifter m.v.
- Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle
- Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutaer
- Rapporteringer mellem partnerne og til donorer.

Kurset kan også bruges som idégrundlag til kapacitetsopbygning af partneres økonomistyring.

BEMÆRK: Undervisningen foregår på dansk, og weekendkurset sammenfatter de tidligere Økonomistyring I, II og III.

Kursusansvarlige
Controller Bolette Kornum og bogholder Lis Hansen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
9. juni 2018 til 10. juni 2018
kl. 10.00-16.00 begge dage
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 500,00 DKK Tilmeld kursus