Økonomistyring (weekend)

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 396

Målgruppe
Alle fra projektfrivillige til programfolk i medlemsorganisationer, der ønsker redskaber til at styrke deres egen organisations samt partnerorganisationers økonomistyring. Kurset er særligt relevant for ikke-økonomer, men også økonomer uden erfaring med projekt-økonomi.

Formål
At deltagerne får overblik over de vigtigste processer i økonomistyring og samspillet imellem dem, samt praktisk indsigt via øvelser og gruppearbejde.

Indhold
Weekendkurset vil dække følgende emner, i teori og praksis:
- Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi
- Projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer
- Samfinansiering og dækning af generelle/administrative udgifter m.v.
- Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle
- Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutaer
- Rapporteringer mellem partnerne og til donorer.

Kurset kan også bruges som idégrundlag til kapacitetsopbygning af partneres økonomistyring.

BEMÆRK: Undervisningen foregår på dansk, og weekendkurset sammenfatter de tidligere Økonomistyring I, II og III.

Kursusansvarlige
Controller Bolette Kornum og forvalter Solveig Nielsen

Baggrundsmateriale
Materialet vil blive udleveret på kursusdagene, og fremsendt til deltagerne efter kurset.

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
17. november 2018 til 18. november 2018
kl. 10-17; 9-16
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København 500,00 DKK Tilmeld kursus