Nærområde – muligheder i Skrøbelige Situationer

Aktuelle temaer | Kursusnr. 415

Målgruppe
Fyraftensmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i en forening, der allerede arbejder og / eller gerne fremadrettet vil arbejde med civilsamfunds projekter i skrøbelige situationer.

Formål
Du vil efter mødet have kendskab til det nye politiske fokus på nærområder, resiliens, diaspora og skrøbelige situationer.

Du vil have hørt fra og delt erfaringer med civilsamfundsorganisationer, der arbejder i skrøbelige situationer.

Du vil sammen med andre CISU medlemsorganisationer have afdækket muligheder for at arbejde med civilsamfunds indsatser til opbygning af resiliens i feltet mellem det humanitære og udviklingsarbejdet.

Du vil endvidere have haft mulighed for at indgå i dialog med CISU omkring påvirkning af den nye danske udviklingsstrategi såvel som CISUs fremadrettet arbejde på dette område.

Indhold
Udførligt program udsendes til tilmeldte senest 1. marts 2016

Kursusansvarlige: Signe Atim Allimadi, Jeef Bech, Søren Asboe Jørgensen

Baggrundsmateriale
Sammen med det udførlige program vil tilmeldte modtage nogle 3-5 spørgsmål om organisationens arbejde, som vi vil bede dig besvare inden kurset. Endvidere kan du med fordel læse CISUs positions papir "udvikling i skrøbelige situationer" som findes på CISUs hjemmeside under fanen "værktøj & metoder" eller ved link her Positionspapiret beskriver CISUs nuværende forståelsesramme for at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde i skrøbelige situationer.

Dato Adresse Pris Status
14. marts 2016
kl. 16:30-19:30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Kurset er afholdt.