Infomøde om oplysningspuljen

Oplysning og kommunikation | Kursusnr. 442

Målgruppe
For potentielle ansøgere til CISUs Oplysningspulje.
For at kunne søge om midler fra CISUs Oplysningspulje skal man som forening enten være medlem af CISU og have været det i mindst ét år eller tidligere have modtaget støtte fra Civilsamfundspuljen. Oplysningspuljen kan ikke søges af organisationer, som har en stragegisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet.

Formål
CISUs Oplysningspulje støtter især aktiviteter, der når ud til nye målgrupper. Efter kurset er deltagerne blevet introduceret til de vigtigste formkrav for ansøgere og er blevet inspireret af gode eksempler og gode råd.
Bemærk: At puljens retningslinjer blev justeret i februar 2018

Indhold
- Kort introduktion til puljen
- Retningslinjer for puljen
- Gode råd til oplysningsaktiviteter
- Eksempler fra tidligere runder
- Evt. ideudveksling blandt deltagere

Kursusansvarlig
Kommunikationskonsulent Kim Jensen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for at forhøre jer om tilmelding

Dato Adresse Pris Status
10. september 2018
kl. 16.30-18.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 0,00 DKK Kurset er afholdt.