Verdensmål og menneskerettigheder styrker hinanden

Aktuelle temaer | Kursusnr. 443

Målgruppe
Organisationer der vil styrke deres arbejde med Verdensmål og/eller rettigheder ved at udnytte synergien mellem de to systemer.

Formål
Kurset har to formål:
1) At introducere Institut for Menneskerettigheder (IMR)'s database over sammenhænge mellem Verdensmål og rettigheder
2) At lancere IMR's første positionspapir (lavet i samarbejde med CISU) med eksempler på, hvordan denne sammenhæng kan bruges i civilsamfundsorganisationers arbejde. Det første papir handler om mål 4 - Kvalitetsuddannelse.

Efter kurset er deltagerne blevet bevidste om de konkrete og omfattende sammenhænge mellem Verdensmål og menneskerettigheder og har fået idéer til, hvordan denne forbindelse kan bruges i deres arbejde.

Indhold
På kurset vil deltagerne blive bekendte med IMR's database, og hvordan den kan anvendes. Med mål 4 som case (baseret på det nye positionspapir), vil deltagerne få mulighed for at reflektere over og diskutere muligheder i deres eget arbejde i forhold til spørgsmålet: Hvordan kan FN's Verdensmål styrke menneskerettighedsdagsordenen, og hvordan kan menneskerettighedsdagsordenen styrke opfyldelsen af FN's Verdensmål?

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og CISU.

Kursusansvarlig
Rådgiver Nina Lauritzen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
6. marts 2017
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 0,00 DKK Kurset er afholdt.
8. marts 2017
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Kurset er afholdt.