Virksomheders tilgang til socialt ansvar/CSR

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 498

Målgruppe
Alle CISUs medlemsorganisationer, der interesserer sig for samarbejde med privat sektoren og med generel interesse for virksomheders tilgang til socialt ansvar.

Formål
At give inspiration og viden omkring, hvad virksomheder arbejder med, når de arbejder med samfundsansvar/CSR, og hvordan man kan tale ind i den verden som NGO/CSO, med henblik på dialog og samarbejde.

Du vil få indblik i, hvordan (nogle) virksomheder tænker socialt samfundsansvar ind i deres forretning. Og hvordan/hvornår det kunne være muligt som civilsamfundsorganisation at tale om et samarbejde med virksomheder.

Indhold
Del 1: Oplæg ved Tania Ellis, The Social Business Company
Hvordan tænker virksomheder CSR ind i deres forretning?
- Hvordan kan små og mellemstore NGOer identificere virksomhedspartnere og hvordan kan de samarbejde?
- Hvorfor er det relevant for NGOer at kende til virksomheders CSR arbejde og hvordan kan man indgå i relevante og værdiskabende alliancer med virksomheder - som handler om mere og andet end fundraising og donationer.
- Udgangspunktet vil være erfaringer fra Tania Ellis, som arbejder med at udvikle CSR strategier med virksomheder; arbejder med hvordan verdensmålene bliver integreret i virksomheder.
- Tania Ellis er erfaren oplægs- og kursusholder; rådgiver og trend analytiker indenfor socialt ansvar og virksomheders bæredygtige forretningsudvikling.

Del 2: En dansk NGOs erfaringer:
- Oplæg fra Vedvarende Energi, som fortæller om deres erfaringer med virksomhedssamarbejde.
- Hvilke processer skal man igennem internt i sin forening inden man går i gang?
- Hvordan kan man bruge en virksomheds CSR strategi?
- Hvordan kan man som civilsamfundsorganisation tale ind i en virksomheds forretning?
- Inspiration til hvad der har virket og hvilke udfordringer der kan være ved et samarbejde.

Del 3:
Opsamling på erfaringer.

Baggrundsmateriale
CISUs hjemmeside om privatsektorsamarbejde med nyttige links til aktører såvel som dokumenter, med relation til privatsektorsamarbejde.
Oplægsholdernes hjemmesider:
Tania Ellis
VedvarendeEnergi

Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med andre kurser om privatsektor tilgange, herunder Ghana netværksmøde om samarbejde (18-9-18) og kurset om indkomstskabende aktiviteter (4-12-18 og 6-12-18)

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
12. september 2018
kl. 15.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.