Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektor

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 499

Målgruppe
Målgruppen er i bred forstand alle med udviklingsinteresser i Ghana, og som har interesse i samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og virksomheder; både foreninger og virksomheder er velkommen.
Kurset er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer.
Alle med interesse i emnet er velkommen, også når i ikke er aktivt i Ghana.

Formål
Formålet med fyraftensmødet er at diskutere, hvordan vi kan bringe civilsamfundsorganisationer og virksomheder med interesser i Ghana sammen i meningsfulde samarbejder. Hvordan kan vi udfolde samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og virksomheder.
Fyraftensmødet giver også mulighed for deltagerne at netværke med hinanden og skabe kontakter på tværs.

Indhold
Programmet indeholder korte præsentationer i den første halvdel af mødet, efterfulgt af en uddybende diskussion om emnet.

Præsentationerne:
1. Flemming Sørensen, CEO hos Africa Innovation Network, konslulent hos Nordekon: .
Trends og potentialer for samarbejde i Ghana. Flemming vil fortælle om, hvad det er virksomhederne tænker, når de ønsker at indgå samarbejde med en civilsamfundsorganisation.
2. Nicolai Rottbøll, Grundlægger og CEO hos Quercus Group:br> Quercus Group er specialiseret i at udvikle og implementere multi-stakeholder projekter og partnerskaber med henblik på bæredygtig lokal udvikling. Nicolai vil her dele sine erfaringer og give eksempler på hvordan han i praksis arbejder i krydsfeltet mellem civilsamfund og den private sektor i Ghana.
3. Morten Ledskov, grundlægger af Hammershus Fairtrade, projektleder hos Fair4Life:
Morten vil fortælle om, hvordan Hammershus Fairtrade og Fair4Life tænker forretningsmodeller ind i udviklingsarbejde og tage udgangspunkt i deres partnerskab med Krobodan i Ghana.
4. Christoph Lodemann, rådgiver hos CISU:
Christoph har været i Ghana for at kortlægge udfordringerne i og muligheder for samarbejde mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Her vil han præsentere sinde findings.

Præsentationerne følges op af en diskussion om, hvordan samarbejde kan være meningsfuldt, dvs. værdiskabende og hvilken rolle civilsamfundet og virksomheder spiller i etablering af samarbejde.

Kursusansvarlig
Rådgiver Christoph Lodemann

Baggrundsmateriale
Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med andre kurser om privatsektortilgange, herunder CSR kurset (12-9-18) og kurset om indkomstskabende aktiviteter (4-12-18 og 6-12-18)

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
18. september 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.