Intro til sikkerhed

Organisationsudvikling | Kursusnr. 504

Målgruppe
Fyraftensmødet er relevant for alle CISUs medlemmer og bevillingshavere, som har rejser til lokale partnere m.v. Dette gælder såvel ansatte som frivillige.

Formål
Kursisterne vil få en praktisk indføring i sikkerhedsplanlægning for mindre organisationer, herunder trussels- og sårbarhedsvurderinger, beredskabs- og kriseplaner, krav til procedurer, introduktion til sikkerhedspolicy med gode råd vedrørende træning af medarbejdere, forsikringsdækning og administrative rutiner.

Indhold
- Formalia; organisationens forpligtelser - Duty-of-Care i praksis
- Sikkerheds- og sårbarhedsvurderinger
- Hovedpunkter i en sikkerhedspolicy
- Rejseforberedelse
- Hjemligt og administrativt set-up
- Forsikringsdækning
- Beredskab og krisestyring

Kurset vil give deltagerne mulighed for at udvikle eller styrke sikkerhedsaspektet i deres arbejde. Det kan være nyttigt, at der er flere deltagere fra samme organisation/forening, men det er ikke et krav.

Kurset vil bestå af oplæg fra CISU, mulighed for at arbejde med egen indsats, samt gruppe- og plenum diskussioner.

Kursusansvarlige
Controller Bolette Kornum, og oplæg ved ekstern sikkerhedsrådgiver Bo Benemann Bischoff

Baggrundsmateriale
Relevant materiale vil blive sendt til tilmeldte deltagere inden kurset

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
1. oktober 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Kurset er afholdt.
3. oktober 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.