Klage- og feedback mekanismer i nødhjælpsindsatser

Organisationsudvikling | Kursusnr. 507

Målgruppe
Kurset er for CISUs medlemmer, der har eller planlægger DERF finansierede indsatser eller nødhjælpsindsatser generelt. Fyraftensmødet henvender sig især til små og mellemstore foreninger, som endnu ikke har en klagemekanisme etableret.
Kurset er kun åbent for CISU medlemmer.

Formål
Formålet med kurset er at forstå, hvordan vi øger vores ansvarlighed overfor de mennesker vi yder nødhjælp til ved at efterleve forpligtelserne 4 og 5 i Core Humanitarian Standard (CHS) om oprettelse af feedback og klagemekanismer i nødhjælpsindsatser. Formålet er desuden at uddrage læring om praksis gennem deling af hinandens erfaringer med oprettelse og implementering af klage- og feedback mekanismer.

Indhold
Kurset vil være praksisorienteret og efter en introduktion til feedback og klagemekanismer som beskrevet i CHS 4 og 5, fokusere på eksempler på, hvordan et meningsfuldt klage- og feedbacksystem kan etableres. Eksempler fra flere medlemsorganisationer vil blive præsenteret. Fyraftensmødet afsluttes med at uddrage læring af de udfordringerne, der er blevet præsenteret.

Kursusansvarlige
Rådgivere Christoph Lodemann og Signe Allimadi

Baggrundsmateriale
CHS Alliance
Kurset kan ses i sammenhæng med vores Intro til Core Humanitarian Standard kursus

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
19. november 2018
kl. 16.30-19.60
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Tilmeld kursus
21. november 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Tilmeld kursus