Income generating activities: Hvordan og hvorfor?

Netværk og erfaringsudveksling | Kursusnr. 509

Målgruppe
Alle CISUs medlemsorganisationer der arbejder med og er interesseret i indkomst-skabende aktiviteter i deres projekter og arbejde med partnerorganisationer.

Formål
- At få en udveksling af erfaringer omkring, hvilke indkomstskabende aktiviteter der bruges rundt omkring i verden for at forbedre livsvilkårene for målgruppen; det kan være som individ eller gennem eksempelvis kvindegrupper, der arbejder sammen om en aktivitet eller et kooperativ, som deler indtægter blandt medlemmer. Hvad skal der gøres for at sikre, at en IGA faktisk vil skabe indtægter?
- At udveksle erfaringer med at støtte 'entrepreneurship' initiativer
- At diskutere hvordan ens partner organisation arbejder med indkomst-skabende aktiviteter for dem selv som organisation. Kan der være udfordringer og muligheder, når en forening selv vil lave aktiviteter, der giver penge til egen drift?
- At udveksle ideer til hvordan man kan måle, om de har nogen positiv effekt.

Du vil gå fra fyraftensmødet med inspiration og indsigt i, hvordan IGA bliver brugt bredt til at skabe indtægt for en udsat målgruppe. Du vil få en skærpet og mere nuanceret forståelse af, hvad det indebærer at begive sig ud i IGA med en målgruppe.

Indhold
Foreløbigt program (detaljer følger):
Del 1: Indkomst-skabende aktiviteter på målgruppe niveau
- På individ niveau
- For en gruppe: hvordan deler man ejerskab, inputs og indtægter
- Som entrepreneurship reward (med opstartskapital)
Del 2: Indkomst-skabende aktiviteter for partner organisationen
- Formål
- Udfordringer med hvordan indtægterne anvendes, og hvem der kører forretningen
Del 3: Hvordan måler man, om de har nogen effekt?

Baggrundsmateriale
CISUs guideline om indkomst-skabende aktiviteter

Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med andre kurser om privatsektortilgange, herunder CSR kurset (12-9-18) og Ghana netværksmødet (18-09-18)

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
4. december 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Tilmeld kursus
6. december 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Tilmeld kursus