Gør viden til engagement 3

Oplysning og kommunikation | Kursusnr. 515

Målgruppe
Alle med interesse for, hvordan de kan lave konstruktive og engagerende budskaber i deres kommunikation - og for at høre om mulighederne i FRAME, VOICE, REPORT! puljen

Formål

På seminaret vil du:

1. Få inspiration til, hvordan bevidst brug af værdier og "framing" i kommunikation kan påvirke folks forståelse af verden og øge deres lyst til at engagere sig i.

2. Få at vide, hvilke krav og kriterier, der er for at søge FRAME, VOICE, REPORT! puljen.

3. Få mulighed for at pitche og få feedback på foreløbige ideer til at søge puljen.

Indhold
CISU lancerer på to seminarer anden og sidste ansøgningsrunde til puljen FRAME, VOICE, REPORT!, der har til formål at oplyse og engagere EU borgere i verdensmålene.

Seminarerne vil være en blanding af ekspertoplæg om framing, oplysning om krav og kriterier for puljen samt oplæg fra nuværende bevillingshavere med inspiration til mulige projekter.

På seminaret vil framing-eksperten Martin Kirk give et online oplæg om betydningen af "framing" i kommunikation under overskriften: Reorienting narratives to support global transition: How to identify, challenge and shift popular frames

Martin Kirk er den ene af forfatterne bag rapporten "Finding Frames: New ways to engage the UK public in global poverty. Rapporten slår fast, at den måde vi kommunikerer og framer på, betyder rigtig meget for, hvordan vi opfatter et budskab. Bevidste valg af specifikke ord og vinkler i vores kommunikation er ikke bare er med til at formidle et budskab, men er også med til på længere sigt at styrke eller ændre folks overordnede forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Martin Kirks oplæg spiller rigtigt godt sammen med oplægget om værdier, som Tom Crompton holdt på sidste lancerings-seminar. Kirks oplæg kan høres som en fortsættelse af dette eller alene.

Værdier og Frames teorierne indgår i krav og kriterier for puljen, som nogle af de værktøjer man kan bruge til at lave nuanceret og engagerende kommunikation om verdensmålene i Frame, voice, report!-regi.

Seminarerne vil være tilrettelagt, så den kommunikationsfaglige del ligger først. Organisationer med nuværende FRAME, VOICE, REPORT! bevillinger - eller organisationer, der ikke vil eller kan søge puljen - kan derfor med fordel deltage i første del.

Bemærk: Dette seminar indgår som arrangement nummer 3 ud af fem i kursusrækken "Gør viden til engagement. En kursusrække med fokus på engagerende oplysning". Se de andre kurser i kursusoversigten

Baggrundsmateriale
Se mere på FRAME, VOICE, REPORT! hjemmesiden, hvor man også kan downloade retningslinjer og toolkit til puljen.

Dato Adresse Pris Status
15. november 2018
kl. 15.00-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Tilmeld kursus
19. november 2018
kl. 15.00-19.30
CISU - KG, Klostergade 34, 8000 Århus 0,00 DKK Tilmeld kursus