Adfærdskodeks: Antikorruption i organisationen

Organisationsudvikling | Kursusnr. 519

Målgruppe
Kurset er relevant for alle i organisationen, som er involveret i økonomi- og projektstyring, medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer.
Kurset tager udgangspunkt i CISUs retningslinjer, Udenrigsministeriets Anti-korruptionsregler, samt internationale anti-korruptionsværktøjer m.v.

Formål
Formålet er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af korruption internt i organisationen samt i samarbejdet med partnere.

Indhold
I vil blive præsenteret for eksempler fra CISUs puljer på uregelmæssigheder, korruptionssager og svindel.
Diverse analyser af korruption i forskellige lande vil blive fremlagt og diskuteret, og vi vil bl.a. gennemgå værktøjer, politikker og procedurer og dermed give input til arbejdet med anti-korruption, uregelmæssigheder og mistanker.

Kursusansvarlig
Forvaltningskonsulent Solveig Nielsen

Baggrundsmateriale
Materialet vil blive udleveret på kursusdagene, og fremsendt til deltagerne efter kurset.

OBS! Online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
4. June 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
6. June 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus