Din bevilling: Regnskab og finansielt tilsyn

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 523

Målgruppe
Primært relevant for personer, der er ansvarlige for økonomistyring i Danmark og/eller for det finansielle tilsyn hos partnerne.
Sekundært for projektmedarbejdere m.fl., der ønsker en dybere viden om de krav, der stilles til den økonomiske forvaltning af CISU-bevillinger.

Formål
Deltagerne vil efter kurset have kendskab til:
- de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en CISU-bevilling.
- værktøjer til tilsyn hos partnere, så deltagerne bliver bedre i stand til at udføre finansielt tilsyn hos partnerne.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i de typiske spørgsmål, der opstår ved aflæggelse af regnskaber samt gennemførelse af finansielt tilsyn.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
1. Økonomistyring og intern kontrol.
2. Krav til revision - lokalt og i Danmark.
3. Hvordan man laver et organisationsregnskab samt et afsluttende regnskab.
4. Gennem cases vil værktøjer og inputs til løbende tilsyn med en bevilling og økonomistyring, forberedelse og gennemførelse af tilsynsrejse blive gennemgået.

Kursusansvarlige
Forvaltningskonsulenter Iben Rasmussen og Helle L. Lønroth

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for tilmelding efter denne frist

Dato Adresse Pris Status
21. March 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Kurset er afholdt.