Analyse af markedssystemer

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 525

Målgruppe
Kurset er for CISUs medlemsorganisationer og henvender sig til dig, der har interesse i eller deltager i planlægning af udviklingsindsatser, hvor kendskab til markedet kan indgå i forberedelsen af en indsatsen. Det er relevant for dig, hvis du planlægger et projekt, der fungerer i et eksisterende marked. Det kan være kapacitetsopbygning af lokale landmænd, produktion og handel af en vare, eller indkomstskabende aktiviteter.

Formål
På fyraftensmødet vil I få inspiration til at forstå jeres udviklingsindsats som en del af en værdikæde og blive introduceret til grundlæggende principper for analyse af markedssystemer. Formålet med fyraftensmødet er at give jer konkrete redskaber til at anvende værdikædetilgangen og markedssystemanalyser til en behovsanalyse, inden I formulerer udviklingsindsatsen.

Indhold
I begyndelsen af fyraftensmødet vil du blive introduceret til de grundlæggende begreber, når vi bruger værdikæder og markedssystemer til at analysere den kontekst en udviklingsindsats planlægges i.

Karin Wied Thomsen, Rådgiver Værdikæder og Inclusive Business fra Folkekirkens Nødhjælp vil holde et fagligt oplæg, bl.a. om "Participatory Market Systems Development" (PMSD) tilgangen og om "Making Markets work for the Poor" (M4P) tilgangen.

Vi vil efter det faglige oplæg afprøve konkrete redskaber, som vi kan bruge til behovsanalysen af udviklingsindsatser, f.eks. Et redskab til at gennemføre en kortlægning af markedet (Market Mapping).

Fyraftensmødet vil blive afrundet med en diskussion om, hvordan analysen af markedssystemer kan indgå i ansøgninger til CISUs puljer.

Kursusansvarlige
Rådgiver Christoph Lodemann

Baggrundsmateriale
- Læs The "Participatory Market Systems Development" (PMSD) approach of Practical Action: her
- Læs The "Making Markets Work for the Poor" (M4P) approach developed by SDC and DFID, updated version of the operational guide: her
- Læs The "Engaging Markets as Part of Development Strategies", guidance document developed by the Danish Forum for Microfinance: her

OBS! Online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
11. April 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Kurset er afholdt.