Kapacitet til Fortalervirksomhed

Organisationsudvikling | Kursusnr. 526

Målgruppe
Kurset er for erfarne medlemsorganisationer, der har (eller ønsker at få) større bevillinge, samt for programorganisationer. Det forudsættes, at deltagerne har et kendskab til grundlæggende begreber og erfaringer indenfor fortalervirksomhed.
Kurset er kun åbent for CISUs medlemsorganisationer.

Formål
Deltagerne vil få kendskab til to konkrete redskaber til vurdering af kapacitet til fortalervirksomhed.
1. Et ’self-assessment’ redskab til vurdering af egne styrker og svagheder til fortalervirksomhed
2. Et redskab, der gennem en ’faciliteret proces’ vurderer kapacitet til fortalervirksomhed.

Indhold
Som forberedelse til kurset vil deltagerne blive bedt om at udfylde et ’self assessment’ skema, som vurderer deres organisation. Erfaringerne herfra vil blive inddraget i kurset.
Kurset indledes med en kort gennemgang af forskellige typer af fortalervirksomhed. Derefter vil vi introducere redskaberne:
1) en ’self-assessment’ tilgang (RCA). Her vil vi tage afsæt i deltagernes egne erfaringer med at udfylde ’self assessment’ skema.
2) en ’Advocacy Capacity Assessment Tool’ (ACAT), der bygger på en faciliteret tilgang. Vi vil gennemgå tilgangenes fem niveauer, og kort arbejde med en af dem i en praktisk øvelse.

Deltagerne vil få lejlighed til at reflektere over, om en af de to tilgange vil være relevant for deres arbejde, og lave en første skitse til en action plan.

Kursusansvarlige
Rådgivere Nina Lauritzen og Christoph Lodemann

Baggrundsmateriale
Se Readiness and Capacity to do Advocacy (RCA Self assessment tool) her
Se Faciliteret proces: Advocacy Capacity Assessment Tools (ACAT) her

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
25. April 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Kurset er afholdt.