Adfærdskodeks: Intro til Safeguarding

Organisationsudvikling | Kursusnr. 528

Målgruppe
Fyraftensmødet henvender sig til repræsentanter fra organisationer, der ønsker at styrke operationel praksis til at forhindre Sexual Harassment, Exploitation and Abuse (SHEA) i egen organisation ogr i arbejdet med partnerskaber og indsatser i udviklingslande.
Kurset er åbent for ikke-medlemmer.

Formål
Deltagere vil få:
• et øget kendskab til Sexual Harassment, Exploitation and Abuse (SHEA) som et fokusområde
• større forståelse for SHEA i en kontekst af egen organisation, i partnerskaber med andre civilsamfundsorganistioner og i de indsatser der støttes i udviklingslande
• praktiske redskaber til udvikling af retningslinjer for egen organisations arbejde med at forhindre SHEA indenfor organisationen, i partnerskaber og indsatser.

Indhold
Sexual Harassment, Exploitation ad Abuse (SHEA) er et fokusområde, som CISU sammen med det øvrige danske civilsamfund har forpligtet sig på at blive bedre til at tackle i lyset af #MeToo.

Dette kursus har derfor til formål at understøtte organisationers kapacitet til at forhindre SHEA indenfor egen organisation, i partnerskaber og i indsatser.
Kurset vil tage udgangspunkt i CISUs medlemmers kontekst, erfaring og virke, og inddrage læring og erfaring fra andre danske civilsamfunds organisationer, internationale føderationer, sydpartnere og internationale eksperter.

Kurset planlægges som et forløb bestående af fyraftensmødet med introducering af fokusområde og derefter opfølgende proces med fokuseret sparring til individuelle organisationer i deres brug af læring fra kurset til at forhindre SHEA

Kursusansvarlige
Rådgivere Signe Allimadi og Nina Lauritzen

Baggrundsmateriale
Deltagere vil få tilsendt mere information om kursus forløb, materiale og forberedelse.

OBS! OBS! DER ER FORTSAT PLADSER PÅ KURSET - TILMELD JER VIA CISU@CISU.DK

Dato Adresse Pris Status
23. May 2019
kl. 15.30-18.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK