Introduktion til nye DERF retningslinjer

Aktuelle temaer | Kursusnr. 530

Målgruppe
Hvad enten det er første gang I skal søge, eller I er erfarne brugere af DERF, så er dette kursus noget for dig.
Kurset er åbent for medlemmer og ikke-medlemmer.

Formål
Fyraftensmødet giver dig en introduktion til den Danske Nødhjælpspulje (DERF), som har fået nye retningslinjer.

Indhold
DERF lancerer i løbet af sommeren opdaterede retningslinjer, som følge af læring fra implementering af puljens første år. Der bliver en del ændringer, som for eksemple nye modaliteter man kan søge til. På fyraftensmødet introduceres de nye retningslinjer, således at deltagere vil være i stand til at tage disse i brug, når de søger om støtte til indsatser i DERF.

Kursusansvarlig
Rådgiver Christoph Lodemann og Signe Allimadi

Baggrundsmateriale
De nye retningslinjer er nu tilgængelige på DERFs hjemmeside www.cisu.dk/derf

Dato Adresse Pris Status
22. August 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0.00 DKK Kurset er afholdt.