Civilsamfund og Grøn Omstilling

Aktuelle temaer | Kursusnr. 533

Målgruppe
Seminaret er åbent for både CISUs medlemmer og ikke-medlemmer.

Formål
CISU kommer over de næste 3 år, som del af en ny klimabevilling til civilsamfundspuljen, til at afholde en række kapacitetsopbygningsworkshops inden for verdensmål 13 med fokus på civilsamfundets rolle i nexus mellem klimaindsatser og udvikling i en global kontekst. I den forbindelse afholdes kick-off seminar om civilsamfund og grøn omstilling.

Seminaret tager pulsen på klimasituationen, som den er i dag, og hvilke muligheder der er for handling for civilsamfundet i Danmark og internationalt. Kom og bliv opdateret på de aktuelle udfordringer og trends indenfor klimadagsordenen. Du kan også få inspiration til, hvordan din organisation kan integrere en klimavinkel i jeres projekter, eller hvordan I bedre støtter jeres lokale partnere i at arbejde med klimatilpasning og fortalevirksomhed.

Indhold
På seminaret vil CISU kort introducere den nye klimabevilling og opfordre deltagerne til at reflektere over deres om ønsker og behov for temaer i kommende arrangementer.
Herefter vil journalist fra Information Jørgen Steen Nielsen åbne med et rammesættende oplæg, hvor han giver et all around indblik i situationen globalt og ridser de aktuelle problemstillinger og overordnede dagsordener op - herunder regeringens klimaudspil ift. EU's klimamål for 2030 og Danmark/EUs forpligtelser jf. Parisaftalen og et par bud på civilsamfundets rolle heri.

Efter Jørgen Steen Nielsen har taget pulsen på klimasituationen, vil der være korte præsentationer fra Verdens Skove, Afrika Kontakt og DIB. De tre organisationer deler deres erfaringer fra klimaindsatser, der implementeres i samarbejde med deres lokale NGO partnere i forskellige Afrikanske og Asiatiske lande. Oplæggende vil give eksempler både på klimatilpasning og modstandsdygtighed og fokus på både fortalervirksomhed og mere praktiske projekter.
Der vil også være et kort oplæg fra udenrigsministeriet omkring baggrunden for klimafokus i den danske udviklingsbistand og et kort oplæg fra 92-gruppen, som er en sammenslutning af danske NGO’er, der arbejder indenfor klima.
Arrangementet afsluttes med en paneldebat, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med panelisterne.

Læs mere i seminarets program her

Kursusansvarlig
Rådgiver Maria Graversen

Dato Adresse Pris Status
4. April 2019
kl. 16.00-20.00
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0.00 DKK Kurset er afholdt.