Zimbabwe-møde

Aktuelle temaer | Kursusnr. 535

Målgruppe
Åbent Zimbabwe netværksmøde for såvel CISU medlemmer som andre interesserede.

Formål
Der sker hele tiden nye ting ifm. udviklingen af den humanitære situation i Zimbabwe, og I CISU forsøger vi, efter bedste evne, at reagere på dette.
CISU har nu åbnet op for støtte gennem den danske nødhjælpspulje (DERF) til nødhjælpsindsatser i Zimbabwe. Dette er med et DERF Call for applications, der har ansøgningsfrist d. 7/3.
Derfor inviterer vi nu (med kort varsel) til et åbent Zimbabwe netværksmøde. Som fremgår af programmet nedenfor, vil vi på 1. del af mødet få beskrevet og udvekslet erfaringer og viden om den konkrete kontekst i Zimbabwe, og hvorledes det har haft indflydelse på implementering af igangværende udviklingsindsatser.
Derefter vil vi i 2. del af mødet introducere DERF og det nuværende Call for applications samt svare på spørgsmål.

Indhold
Del 1: Deltagernes erfaringsudveksling af kontekst i Zimbabwe
15:30 – 15:45: Introduktion af deltagere, formål og program for mødet / 15 min
15:45 – 16:10: Oplæg fra erfaren Nødhjælpsarbejder samt Q&A: Nødhjælpsarbejde i krise situationer som Zimbabwe
16:10 – 17:10: Deling af deltagernes information om hvad I - og partner oplever ift. kontekst og erfaringer fra implementering af indsatser
17:10 – 17.30: PAUSE med kage
Del 2: CISU intro til DERF Call samt kort vejledning efter deltagernes behov
17:30 – 18:00 Introduktion til DERF inkl. Call for applications Zimbabwe (se vedhæftede Call)
18:00 – 18.30 Mulighed for vejledning på individuelle projekt tanker

Baggrundsmateriale
Som forberedelse til mødet vil vi bede jer overveje følgende to ting vedrørende jeres arbejde i Zimbabwe;
(i) hvilken information og viden I har omkring konteksten og implikationerne for jeres udviklingsarbejde og partnerskab; og,
(ii) den specifikke relevans af nødhjælpspuljen for jeres målgruppe og jeres arbejde i denne ændret kontekst. Mødet vil være en platform, I kan bruge til at dele viden, information og erfaringer med hinanden.

Dato Adresse Pris Status
27. februar 2019
kl. 15.30-18.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0,00 DKK Kurset er afholdt.