Global dannelse som løftestang for verdensmålene

Aktuelle temaer | Kursusnr. 537

Målgruppe
Primært for civilsamfundsorganisationer, men også repræsentanter fra ministerier, UNESCO og fonde, der arbejder med oplysning og global dannelse i Danmark.

Formål
Formålet med mødet er at afsøge potentialer for samarbejde omkring implementeringen af mål 4.7 i Danmark.

Verdensmål 4.7 handler om, at alle skal have den viden og de evner, de behøver for at støtte op om global bæredygtig udvikling. Det er viden og evner, vi her samlet kalder ”global dannelse”. Mål 4.7 har pustet nyt liv i diskussioner om, hvorfor det er vigtigt at fremme global dannelse og globalt medborgerskab - både inden for og uden for det formelle skolesystem - og hvordan man kan gøre det.

Deltagerne på mødet vil:
- Få overblik over, hvordan der arbejdes med mål 4.7 og global dannelse i både Danmark og Europa.
- Få mulighed for at fortælle om deres arbejde på området og høre om andres.
- Være med til at afsøge muligheder og potentialer for netværk og samarbejde i Danmark omkring implementeringen af mål 4.7.

Indhold
Mødet vil bestå af korte oplæg, samt øvelser og interaktion mellem deltagerne.
Der vil blandt andet være oplæg fra:
- Rilli Lappalainen, FINGO, leder af styregruppen for Bridge47 og ekspert indenfor mål 4.7 og global dannelse.
-Lars Volf, konsulent i Undervisningsministeriet
-Niels Larsen, fra RCE netværket, som arbejder for en national strategi til fremme af nytænkning og udvikling af alle former for uddannelser i Danmark i lyset af verdensmålene.
-Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder, der har udviklet det samlende undervisningssite for verdensmål "Verdenstimen.dk".

Mødet er arrangeret af CISU, MUNDU og Bridge47.

Dato Adresse Pris Status
6. May 2019
kl. 15.00-18.00
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 0.00 DKK Tilmeld kursus