Hvordan styrkes klima i udviklingsindsatser?

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 538

Målgruppe
CISU vil over de kommende år øge sit fokus på koblingen mellem klimaforandringer og fattigdom. Som del af sit klimafokus øger CISU støtten til sine medlemsorganisationer indenfor integrering af FN bæredygtighedsmål 13 i deres udviklingsindsatser.

Målgruppe
Kurset er for CISU medlemmer som gerne vil i gang med at integrere klima i deres udviklingsindsatser.

Formål
Fyraftenskurset har til formål at støtte organisationer, som ikke umiddelbart har klima som deres kerneområde til at komme i gang med at integrere eller mainstreame klimaindsatser i deres udviklingssamarbejde f.eks. ved at blive opmærksomme på kontaktflader mellem klima og andre tematiske områder.

Indhold
Kurset vil fokusere på hvordan klimaforandringer er tæt forbundet med mange af de andre tematikker som behandles i FNs verdensmål. På den baggrund vil kurset give eksempler på hvordan klimahandling i form af f.eks. klimatilpasning, modstandsdygtighed, mitigation og fortalervirksomhed kan integreres i udviklingsindsatser.

På kurset præsenteres et climate tool som CISU er i gang med at udvikle. Tool’et kan bruges i projektplanlægningsfasen til at undersøge, hvor der er potentiale for at integrere et klimafokus. Derudover vil der være oplæg fra en CSO som har integreret klima i deres udviklingssamarbejde. Oplægsholderen vil bl.a. komme ind på deres overvejelser omkring at integrere et klimafokus samt hvilke udfordringer de har oplevet.

Programmet vil blive opdateret løbende

Kursusansvarlig
Rådgiver Maria Graversen

Dato Adresse Pris Status
30. September 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
2. October 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus