Privatsektorsamarbejde del 1 - fokus på samarbejde

Aktuelle temaer | Kursusnr. 543

Målgruppe
I efteråret 2019 vil CISU tilbyde organisationer med interesse i at udforske mulighederne for at samarbejde med virksomheder - et forløb med faglige inputs og erfaringsudveksling med andre organisationer. Forløbet vil vare fra september 2019 til marts 2020 og henvender sig til medlemsorganisationer, som er interesseret i at undersøge sig selv i forhold til mulighederne for at indgå i samarbejder med virksomheder, og som er klar til at lægge nogle ressourcer i det i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020.
Det er forventet, at hver organisation stiller med min. 2 deltagere per organisation for at sikre læring og forankring i organisationen.

Formål
Alle dele af forløbet vil inkludere inputs fra CISUs medlemsorganisationer, som har erfaringer med lignende processer og privatsektorsamarbejde, fra faglige eksterne personer samt fra CISUs egne rådgivere.

Efter læringsforløbet vil organisationerne have gennemgået vigtige interne organisatoriske processer, afklaret fokus for et eventuelt virksomhedssamarbejde, lært at lave en business case og at sælge sig selv i positive vendinger, samt at have præsenteret og fået feedback på sin business case for en række virksomhedsrepræsentanter.
Ind imellem dette vil der være muligheder for at erfaringsudveksle med de andre deltagende organisationer (formatet for dette vil være helt op til jer).

Indhold
Hver del inkluderer en workshop, arbejde ude i de deltagende organisationer og erfaringsudveksling.

Den første del af læringsforløbet er som følger:
Workshop I: En opstartsworkshop med fagligt input til de første afklarende interne overvejelser og beslutninger i organisationen:
- Introduktion til læringsforløbet og deltagerne
- Introduktion til privatsektorsamarbejde-manual af en af CISUs medlemsorganisationer
- Overvejelser om privatsektorsamarbejde
- Virksomheder og CSR
- Det grundige forarbejde
- Det rette match

Arbejde i organisationerne: Efter workshoppen arbejder hver organisation på de opgaver, som de har fået med sig fra workshoppen.

Erfaringsudveksling: Inden den næste workshop mødes organisationerne og deler foreløbige erfaringer med hinanden.

Del II om at udvikle en business case foregår d. 5. december 2019. Husk at tilmelde jer anden del af forløbet via her.

Del III vil have fokus på at præsentere de færdige business cases med feedback fra relevante eksperter og repræsentanter fra virksomheder. Datoen og mulighed for tilmelding vil blive offentliggjort efteråret 2019, men forventes at foregå i marts 2020.

Baggrundsmateriale
Kurset vil som udgangspunkt kun blive afholdt i København. For deltagere som kommer fra andre dele af landet, refunderer CISU transporten til workshopperne, når der benyttes offentligt transport.

Kursusansvarlige
Rådgivere Mette Kjærtinge og Lotte Asp Mikkelsen
Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål til forløbet: Mette Kjærtinge (69151962) og Lotte Asp Mikkelsen (69151966).

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
17. September 2019
kl. 15.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus