I dybden med klima

Aktuelle temaer | Kursusnr. 545

Målgruppe
CISU vil over de kommende år øge sit fokus på koblingen mellem klimaforandringer og fattigdom. Som del af sit klimafokus øger CISU støtten til sine medlemsorganisationer indenfor integrering af FN bæredygtighedsmål 13 i deres udviklingsindsatser.

Dette kursus er for medlemsorganisationer, der arbejder med eller gerne vil i gang med at arbejde med klima i deres udviklingsindsatser.

Formål
Kursets formål er, at deltagerne får viden om den globale politiske ramme for klima - herunder hvilke muligheder Parisaftalen og FNs klimakonvention giver ift. klimahandling og udviklingssamarbejde.

Indhold
Kurset vil introducere, hvordan klimaforandringer bidrager til stigende fattigdom og øget ulighed i verden. Deltagerne bliver introduceret for den politiske ramme for klimahandling - herunder Parisaftalen, klimafinansiering, FNs Klimakonvention og nationale klimaplaner.
Med udgangspunkt i den politiske ramme vil kurset give eksempler på, hvordan klimaudfordringer og fattigdomsbekæmpelse kan adresseres samlet. Der vil særligt være fokus på fortalervirksomhedsindsatser - men også hvordan viden om nationale klimaplaner og NDC’er kan bruges aktivt i andre typer indsatser med fokus på eksempelvis klimatilpasning og resiliens.

Mere info og program følger

Kursusansvarlig
Maria Graversen

Kurset afholdes i umiddelbart forlængelse af netværksmødet om den nye tillægsbevilling for programorganisationer.

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
29. October 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
30. October 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus