Styrk jeres partner i lokal ressourcemobilisering

Organisationsudvikling | Kursusnr. 546

Målgruppe
Alle CISU medlemsorganisationer, uafhængig af størrelse og omfang, der arbejder strategisk med sin partner i syd omkring fremtidssikring og bæredygtig tænkning.

Formål
Formålet med kurset er at styrke den danske organisations tilgang til at støtte sine lokale partnere til at søge nye fundingmuligheder.

Få kendskab til en række metoder og ressourcer, som kan være omdrejningspunktet for at igangsætte strategiske overvejelser hos jeres partnere omkring nye finansieringsmuligheder, såvel som styrkelse af det netværk, der kan understøtte udviklingsmålene i jeres fælles indsatser.

Indhold
Kurset drager inspiration og elementer fra det globale netværk omkring Change the Game Academy, som CISU samarbejder med.

Nogle af de centrale spørgsmål, som vi skal arbejde med er:
- Hvilken effekt har lokal ressourcemobilisering på lokale organisationer? I forhold til magt og ejerskab, accountability, transparens og relation til målgruppen.
- Hvordan kan lokal ressourcemobilisering bruges som et greb til at diskutere politiske og sociale mål?
- Hvilke metoder er tilgængelige? Og hvilke er mest relevante og noget, som I kan anvende i jeres samarbejde?
- Og hvordan indleder I overhovedet den diskussion med jeres partner om den finansielle uafhængighed?

Baggrundsmateriale
Kurset bygger på de gode erfaringer, en række internationale aktører har opbygget under Change the Game Academy, som CISU samarbejder med.

Se en intro-video der sætter scenen for relevansen af lokal ressourcemobilisering:
her

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
5. November 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
6. November 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus