Erfaringer fra arbejde med nexus

Aktuelle temaer | Kursusnr. 547

Målgruppe
For medlemmer af CISU som arbejder i en kontekst, hvor man sammentænker humanitært og udviklingsarbejde, samt medlemmer der er nysgerrige på, om det giver mening at tænke Nexus ind i deres indsatser.
Fyraftensmødet er kun åbent for CISUs medlemmer.

Formål
At blive inspireret af debat om erfaringer fra at arbejde med Nexus mellem udvikling og det humanitære arbejde, og at skabe dialog om, hvordan CISU kan støtte medlemmer i fremadrettet at arbejde med Nexus.

Indhold
Fyraftensmødet vil bestå af 3 dele:
1: To korte faglige oplæg der fungerer som en intro til begrebet Nexus og en beskrivelse af kompleksiteten i at ophæve søjletankegangen indenfor humanitært arbejde og udvikling.
2: En markedsplads, hvor et antal af CISUs medlemsorganisationer præsenterer deres erfaringer med arbejde i krydsfeltet mellem det humanitære og udvikling.
Her går andre deltagere frit rundt mellem de forskellige borde og lytter til erfaringer fra at arbejde med Nexus. Runden afsluttes med en diskussion af de muligheder et øget fokus på Nexus medfører, og de udfordringer dette også kan betyde (samt mulige løsningsforslag til udfordringerne).
3: Aftenen afsluttes med en dialog om, hvordan CISU bedst støtter medlemmerne i at arbejde i krydsfeltet mellem det humanitære og udvikling. Vi vil diskutere, hvilke kapacitetsydelser og puljeordninger der er brug for, når vi ønsker at øge mulighederne for at arbejde med Nexus, samt hvorledes vi bedst indgår i dialog med Udenrigsministeriet om dette.

Kursusansvarlige
Rådgiver Christoph Lodemann og faglig leder Jeef Bech

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
12. November 2019
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
13. November 2019
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus