Konflikthåndtering i organisationer

Organisationsudvikling | Kursusnr. 70

Målgruppe
Primært rettet mod frivillige, der deltager i organisationens udvikling og/eller ledelse for eksempel i bestyrelser, arbejdsgrupper, forretningsudvalg o.l.
For CISUs medlemsorganisationer.

Formål
Konflikter kan ofte fylde i hverdagen i organisationerne. De suger energi. Men de rummer også potentiale for udvikling og nytænkning. Hvordan lærer man at leve i og med konflikter og tage afsæt i dem, så de ikke bliver benspændere, men snarere springbrædder?

Indhold
Fokus på fyraftensmødets workshop vil være på konflikters forløb, op- og nedtrapning, samt på de muligheder for konflikthåndtering man kan benytte sig af i sit daglige arbejde (aktiv lytning, opmærksomhed på forskellen mellem "du" og "jeg" sprog). Deltagerne vil få en større forståelse af både deres egen måde at møde konflikter på, og vi vil træne nogle få enkle redskaber til praktisk konflikthåndtering.
Workshoppen forestås primært af Center for Konfliktløsning

Baggrundsmateriale
Undervisningen vil tage udgangspunkt i de udfordringer, man møder som frivillig i en civilsamfundsorganisation, så alle deltagere bedes inden workshoppen tænke på en konflikt, de godt kunne tænke sig at arbejde med.
Materialer vil tage udgangspunkt i den tilgang til konflikthåndtering, der anvendes i Center for konfliktløsning, hvis baggrund og materialer kan ses her

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
16. September 2019
kl. 15.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
18. September 2019
kl. 15.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus