Introduktion til Monitorering og Evaluering

Projektudvikling | Kursusnr. 94

Målgruppe
Et grundkursus som retter sig mod mindre erfarne - især organisationer med nye bevillinger fra Civilsamfundspuljen. Kendskab til LFA er en fordel.

Formål
Kurset sætter deltagerne i stand til at styrke deres arbejde med monitorering & evaluering. Der arbejdes i forlængelse af grundkursusforløbet om projektplanlægning og -styring med opsætning af et monitoreringssystem som fremmer dokumentation og læring.

Indhold
Vi gennemgår først nogle indledende overvejelser og afklaringer i forhold til monitorering og evaluering. Derefter ser vi på elementer, som kan indgå i et M&E system, som danske organisationer og deres partnere kan bruge til at måle og vurdere projektets fremdrift og resultater.

Kurset er en blanding af oplæg og diskussion, hvor deltagernes egne erfaringer også bliver inddraget.

Kursusansvarlige
Rådgivere Donna Mayer og Lotte Asp Mikkelsen

Dato Adresse Pris Status
25. april 2016
kl. 16:30-19:30
CISU, Klosterport 4 A, 3. 8000 Århus 50,00 DKK Kurset er afholdt.
2. maj 2016
kl. 16:30-19:30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Kurset er afholdt.