Intro til monitorering, evaluering og læring

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 94

Målgruppe
Kurset henvender sig til repræsentanter fra medlemsorganisationer, der arbejder med projekter. Det er et krav, at deltagerne har kendskab til projektplanlægningsredskaber som Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change eller andet.

Formål
Kurset giver en introduktion til basale koncepter omkring monitorering, evaluering og læring, heriblandt anvendelsen af kvantitative og kvalitative indikatorer. Derudover gives der eksempler på metoder til indsamling af information til dokumentation og læring.

Indhold
Vi gennemgår først nogle indledende overvejelser og afklaringer i forhold til monitorering, evaluering og læring. Derefter ser vi på forskellen på kvantitative og kvalitative indikatorer, informationskilder og dataindsamling. Dernæst vil vi i grupper arbejde med et par participatoriske metoder der kan bruges til dataindsamling i forbindelse med projektformulering, baselines samt monitorering.
Som afslutning vil vi samle op og tale om hvordan man skal forholde sig til M&E i forhold til CISUs puljer.

Kurset er en blanding af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Vi vil gøre plads til at inddrage deltagernes egne erfaringer samt diskutere, hvordan værdifulde erfaringer og informationer om projektets resultater og mål kan synliggøres og dokumenteres.

Kursusansvarlige
Rådgiver Johannes Nordentoft og faglig leder Jeef Bech

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
20. november 2018
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Tilmeld kursus
22. november 2018
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Tilmeld kursus