Introduktion til Monitorering og Evaluering

Introducerende kurser | Kursusnr. 94

Målgruppe
Kurset henvender sig til repræsentanter fra organisationer, der har eller planlægger at søge om projekter i Civilsamfundspuljeregi, og dem, som har en bevilling fra CISU. Det er et krav, at deltagerne har forhåndskendskab til LFA.

Formål
Kurset vil give en introduktion til og demonstrere anvendelsen af kvantitative og kvalitative indikatorer. Der gives eksempler på participatoriske metoder til måling af indikatorer og inspiration til, hvordan man indsamler information til både dokumentation på status såvel som til læring i projektet.

Indhold
Vi gennemgår først nogle indledende overvejelser og afklaringer i forhold til monitorering og evaluering. Derefter ser vi på forskellen på kvantitative og kvalitative indikatorer samt procesindikatorer. Vi vil arbejde med udarbejdelsen/formuleringen af indikatorer med udgangspunkt i eksempler og en case.

På kurset vil vi præsentere forskellige participatoriske redskaber og metoder for monitorering, som kan anvendes til projektformulering og baselines såvel som til monitorering.

Kurset er en blanding af oplæg, gruppearbejde og diskussioner, hvor deltagernes egne erfaringer også bliver inddraget. Vi vil også inddrage medlemmernes erfaringer samt diskutere, hvordan værdifulde erfaringer og informationer om projektets resultater og mål på deltagernes liv kan synliggøres og dokumenteres, så det er meningsfyldt for målgruppen.

Kursusansvarlig
Rådgiver Lotte Asp Mikkelsen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk

Dato Adresse Pris Status
7. november 2017
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50,00 DKK Tilmeld kursus
8. november 2017
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50,00 DKK Sæt på venteliste