Foreningsledelse og den gode bestyrelse

Organisationsudvikling | Kursusnr. 1558

Målgruppe
For bestyrelsesmedlemmer samt andre med ansvar og opgaver svarende til bestyrelser, eksempelvis projektgruppeansvarlige, i CISU’s medlemsorganisationer.
Der er særligt fokus på bestyrelser, der har lønnede ansatte.
Kom meget gerne flere fra bestyrelsen og rigtig gerne to personer, så I sammen kan arbejde med kursets temaer under og efter kurset.

Formål
Som deltager vil du få blik for særlige ansvarsområder, I som bestyrelse har som øverste ledelse af en forening. Herunder:
- Gennem et ’sundhedstjek’ af din forening, få blik for forskellige dimensioner omkring jeres forenings virke.
- Bestyrelsens arbejdsgiveransvar og det mest basale ifht. arbejdsmarkedsregler.
- Bestyrelsens ansvar i forbindelse med at håndtere en bevilling fra CISU.

Indhold
En velfungerende bestyrelse er forudsætningen for en bæredygtig forening.
Derfor sætter CISU med dette kursus spot på bestyrelsens vigtige rolle og nogle af de udfordringer, som man som bestyrelse kan støde på og ikke mindst, hvordan man kan forebygge dem og skabe de bedste rammer for energigivende bestyrelsesarbejde.

Igennem et ’sundhedstjek’ af bestyrelsens virke, vil vi diskutere aspekter som fremtidsvisioner, formaliteter, relationsbygning, styr på økonomien, rollefordeling, mødekultur, etc.
Som en ekstra dimension vil vi sætte spot på den rolle, I har som arbejdsgivere over for et ansat sekretariat eller lønnede ansatte, samt det forvaltningsmæssige ansvar, I som bestyrelse har, ved at have en bevilling i CISU.

Kursusansvarlig
Rådgivere Anders Reimers Larsen / arl@cisu.dk og Jacob Thorsen

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for at forhøre jer om tilmelding

Dato Adresse Pris Status
5. February 2020
kl. 15.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Kurset er afholdt.