Bæredygtighed: Os selv og vores partner

Organisationsudvikling | Kursusnr. 1560

Målgruppe
Kurset er for åbent for CISUs medlemmer, som gerne vil arbejde med at gøre egen organisation mere bæredygtig og inspirere partnerorganisationer til at gøre det samme.
Deltag meget gerne flere personer fra samme forening, da det gør det nemmere at arbejde videre efter kurset.

Formål
I CISU arbejder vi lige nu på at blive klogere på bæredygtighed i lyset af verdensmålene. På kurset vil du:

• Få mulighed for at reflektere over bæredygtighed i forhold til jeres egen organisation

• Blive introduceret til CISUs nye opdaterede bæredygtighedsmodel, som kommer til at indgå i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen, som lanceres april 2020.

• Blive introduceret til nogle konkrete redskaber, erfaringer og gode råd til at arbejde med bæredygtighed i egen organisation – og evt. inspirere sin(e) partner(e) til at gøre det samme

Indhold
På kurset vil vi kigge nærmere på, hvordan man som civilsamfundsorganisation kan arbejde så bæredygtig som muligt. Ud fra de seneste inputs fra økonomer, socialvidenskaber og FN-rapporter ser vi på, hvordan man kan arbejde bæredygtigt i spændingsfeltet mellem social retfærdighed og klima/miljømæssig ansvarlighed.

En ny bæredygtighedsmodel
Vi vil fra CISU præsentere nogle af vores tanker om bæredygtighed ift. civilsamfundspuljen og civilsamfundsarbejdet i det hele taget. Du får mulighed for at arbejde med en nyudviklet bæredygtighedsmodel, der skal bruges i de kommende retningslinjer for CISUs puljer. Modellen arbejder med tre niveauer af bæredygtighed:

1) Internt i organisationen
2) I de aktiviteter, man udfører
3) I de strukturer, man prøver at påvirke.

Alle tre niveauer forholder sig til relationen mellem social retfærdighed og klima/miljømæssig ansvarlighed. På dette kursus kigger vi specifikt på det første niveau om bæredygtighed internt i organisation. På følgende kurser vil vi se nærmere på de andre niveauer.

Erfaringer fra medlemmer
På kurset vil du også høre om, hvordan forskellige CISU medlemsorganisationer arbejder med intern bæredygtighed:

• I København fortæller Peter Scharling fra Danmission om, hvordan organisationen ud fra et værdibaseret udgangspunkt gennem flere år har arbejdet med deres interne bæredygtighed og klima.

• I Aarhus fortæller Ghana Venskab om deres nylige erfaringer med at styrke deres interne bæredygtighed og deres overvejelser og valg/fravalg i forbindelse med dette. Et af resultaterne af den foreløbige proces er, at Ghana Venskab har oprettet deres egen klimafond.

På begge kurser vil du møde Liv Detlif, som er klima- og bæredygtighedsrådgiver hos Globalt Fokus (Liv er med på en skype forbindelse i Aarhus). Liv vil fortælle om, hvordan man skaber fælles ejerskab internt til en større klima/miljømæssig bevidsthed i organisationer, der måske typisk har haft størst fokus på lighed og social retfærdighed.

Kursusansvarlige
Rådgivere Maria Haahr / mha@cisu.dk og Maria Molde

Baggrundsmateriale
Tilsendes løbende til tilmeldte deltagere.

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for at forhøre jer om tilmelding

Dato Adresse Pris Status
11. March 2020
kl. 15.00-18.00
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
12. March 2020
kl. 15.00-18.00
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus