Pengene er bevilliget

Planlægning og styring af indsatser | Kursusnr. 345

Målgruppe
Kurset er for frivillige og ansatte i organisationer, der har fået bevilliget penge til en indsats eller et projekt fra en af CISUs puljer. Kurset henvender sig til dem, som gerne vil vide mere om, hvilke krav CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

Formål
Deltagerne vil efter kurset have kendskab til de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.

Indhold
Kurset vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde. Vi kommer omkring følgende emner:
- hvad er hhv. Bestyrelsens, den danske forening og den lokale partners ansvar i forbindelse med bevillingen?
- kravene til aflæggelse af regnskab og udførelse af revision - både hos partner og i Danmark
- kravene til rapportering til CISU og gode råd omkring monitorering.

På kurset tager vi udgangspunkt til netop jeres bevilling, og gennemgår hvem og hvornår der skal gøres hvad, for at leve op til de krav, CISU stiller til forvaltningen af en bevilling.

Kursusansvarlige
Forvaltningskonsulenter Helle L. Lønroth / hll@cisu.dk og Iben W. Rasmussen

Baggrundsmateriale
www.cisu.dk/csp

OBS! online tilmelding lukker 48 timer før - kontakt cisu@cisu.dk for senere tilmelding

Dato Adresse Pris Status
9. June 2020
kl. 16.30-19.30
CISU, Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Arhus C 50.00 DKK Tilmeld kursus
11. June 2020
kl. 16.30-19.30
Vartov, Opgang H, Farvergade 27, 1463 København K 50.00 DKK Tilmeld kursus